MK38233_850-460
MK38592_850-460
MK38518_850-460
MK38653_850-460
MK38808_850-460
MK38816_850-460
MK38686-1920_820
MK38816_850-460
MK38882_850-460
MK38316_850-460

Några reaktioner från deltagare:

  –  Super!

–  Otroligt bra och inspirerande!

–  Bra spridning på ämnen och talare.

–  Tar med mig mycket!

–  Intressanta och aktuella talare.

Programmet för dagen

Blockchain och Internet of Things


FREDRIK ÖSTBYE, VP IoT PÅ TELENOR CONNEXION Internet of Things har givit oss miljontals sensorer i våra hus, våra bilar och t o m på våra vingårdar. Sensorerna skapar otroliga mängder av data att hantera och analysera på bästa sätt. Genom blockchain kan permanent registrering av data göras i stor skala. Blockchain möjliggör delning av information mellan valfria parter utan mellanhänder eller centrala aktörer. Fredrik hjälper oss att förstå synergierna mellan IoT och Blockchain och hur de bägge teknikerna kan hjälpa oss att utveckla affärsnyttan i våra verksamheter.

 

What can you achieve with a new architecture team?


MARTIN SYKES, DIRECTOR OF ALIGNMENT, ANALYSIS & ARCHITECTURE AT CAMBRIDGE ASSESMENT Martin joined Cambridge Assessment in April 2015 with a remit to build an architecture function. This is a significant period of change, with a portfolio of projects that touch every part of the organisation. For many reasons they were starting at ground zero, no architects and a lot to do in a very short time. Martin brought with him the experience from nearly 20 years of doing IT architecture, including establishing Microsoft Services offerings for EA worldwide in the 6 years before he joined Cambridge Assessment.

Martin challenged everything considered best practice in large organisations to build an architecture function fit for purpose in a smaller organization. He has been keeping a diary and an archive so he have data to compare the intent with the reality of what can be done, from introducing Kanban as a way to manage architecture resources, storyboards to engage the organisation, and an education programme to develop internal talent. In this session Martin will tell the two year story of their journey and the move from an organization that thought architecture was about technology through establishing the Information Architecture and introducing Business Architecture.

Arkivering för framtidenHENRIK SCHULTZ, PROJEKTLEDARE PÅ FOLKSAM. Som ett led i Folksam att vara ett modernt försäkringsbolag, där målet är att modernisera, effektivisera och konsolidera vår it-miljö har Folksam valt att arkivera information från ett flertal system till en ny modern arkivlösning. Denna presentation kommer att visa processen samt tillvägagångssättet för arkivering och avveckling av system.

Hur man får it och verksamhet att dra åt samma hållTHERESE WESTBERG, GLOBAL LIFE CYCLE MANAGER PÅ RAGN-SELLS. Ragn-Sells är en privatägd koncern med verksamhet i sex länder. Therese berättar om de pågående förändringsarbetet och de stora utmaningarna de står inför, både inom verksamhet och IT. När verksamheten och IT drar åt helt olika håll – vad gör man då? Och hur ger man snabbt en förståelse för verksamheten till nya personer i organisationen?

Ekosystem för öppen innovation


eliasarnestrand300x300
ELIAS ARNESTRAND, KONSULT INOM INNOVATION OCH ÖPPNA DATA  & DANIEL RUDMARK, SENIOR RESEARCHER PÅ VIKTORIA SWEDISH ICT/RISE Våga släppa loss innovationskraften utanför den egna organisationen. Elias och Daniel kommer att berätta om de svenska kollektivtrafikaktörernas resa för att öppna upp data och etablera samarbeten med aktörer utanför den traditionella branschen.
Under denna presentationen kommer vi att få höra om praktikfallet Trafiklab – ett community för öppna trafikdata – och ett urval av innovativa digitala tjänster som skapats baserat på den öppna data som levereras. Vi kommer även få höra om ekosystem och strategiska vägval kring positionering i ekosystem.

Verksamhetsarkitektens roll i den digitala framtidenNIKLAS HUSS DIGITAL EXPERT OCH INNOVATIONSCHEF PÅ LÄNSFÖRSÄKRINGAR. För att en arkitekt ska kunna överleva måste denne se stora kommande förändringar, tänka nytt och analysera. Man måste se ekosystemet som behövs för att klara framtidens förändringar. Niklas Huss drev Skatteverkets genom tiderna största transformeringsprojekt under tio års tid. Ett arbete som ledde fram till utnämningen Sveriges modernaste myndighet. De senaste åren har Niklas även varit en flitigt anlitad och uppskattad talare om framtid och digitaliseringens möjligheter för en bred publik i olika branscher.

Kommunikation som ger inflytandeELAINE EKSVÄRD, RETORIKEXPERT och ÅRETS TALARE 2016 En rak och tydlig kommunikation ger inflytande, men hur snackar man så att andra lyssnar? Många brottas med att få sin röst hörd och upplever att ingen egentligen lyssnar och ännu mindre kommer ihåg vad man sagt.  Elaine ger oss verktyg som får folk att lyssna, komma ihåg det vi sagt och dessutom kommer tillbaka för att höra mer.  Kan du tala, så kan Elaine lära dig hur du gör det bra och hur du gör det snyggt!