Vad är EA-träffen?

EA-träffen är nordens mest uppdaterade konferens inom Enterprise Architecture och verksamhetsutveckling.
Här får du ta del av det senaste genom nya teorier och praktikfall. Du får även tillfälle att byta erfarenheter med 100-talet kollegor.

Sedan 1991 ordnar IRM varje halvår en endagskonferens, EA-träff, inom våra verksamhetsområden Enterprise Architecture och verksamhetsutveckling.
Konferensen har utvecklats väl och brukar ha runt 100 deltagare, som får ta del av senaste nytt från ledande svenska och internationella experter.
Även praktikfallen är mycket uppskattade. Konferensen ger också goda möjligheter att träffa kollegor och knyta nya kontakter.

DAMA Chapter Scandinavia är en del av ett internationellt EA-nätverk med 50-talet Chapters runtom i världen.
I Sverige driver vi verksamheten genom våra EA-träffar, som vi arrangerar vår och höst.