Retreat IoT

Retreat med fokus på Internet of Things

Internet of Things kommer enligt trendmakare att dominera den framtida affärsutvecklingen. En utmaning för alla arkitekter. Kom och diskutera detta 3-4 november under ledning av Fredrik Östbye, Telenor och Eskil Swende, IRM

Internet of Things (IoT) erbjuder fantastiska affärsmöjligheter och samhällsutveckling, men även risker som måste hanteras. Vi bjuder in dig till att under två dagar samtala om både möjligheter och risker med IoT. Vi vill kombinera teknikfokus med verksamhetsfokus för att få en helhetssyn på hur tekniken kan användas på bästa sätt, både i affärsverksamheter och i samhället.

Retreaten vänder sig till deltagare med fokus på antingen tekniken eller verksamheten och även till de som finns på bägge sidorna. Vi har begränsat deltagarantalet till 20 personer.