Digitalisering EA Internet of Things

EA och industriell IoT


6 mars, 2018 -

Bookmark and Share

Jörgen Clevensjö
Anders Bergström

JÖRGEN CLEVENSJÖ, SANDVIK & ANDERS BERGSTRÖM, QUALIWARE ger oss en inblick i utmaningar och erfarenheter av arkitekturarbete inom industrin.