EA Internet of Things Praktikfall Technology Verksamhetsarkitektur

Praktikfall Sandvik – EA och industriell IoT


6 mars, 2018 13:10 - 13:50

Bookmark and Share

Jörgen Clevensjö
Anders Bergström

JÖRGEN CLEVENSJÖ, SANDVIK & ANDERS BERGSTRÖM, QUALIWARE ger oss en inblick i utmaningar och erfarenheter av arkitekturarbete inom industrin.
Begrepp som ”Industry 4.0”, ”Digital Twin” och ”Smart Factory” visar på nya kompetensområden, hur arkitekturarbetet har förändrats samt nya krav på hur det arbetet kommer att behöva bedrivas inom industrin.

I processer med automatiserad/robotiserad produktion, ställs nya krav på hur detta ska integreras i den totala Enterprise Arkitekturen och på hur man designar en ny typ av infrastruktur med distribuerad, intelligent integration för att hantera IoT.

Denna utveckling kan även vara till inspiration och vägledning för arkitekturarbete inom andra branscher. Anders från QualiWare och Jörgen från Sandvik presenterar och relaterar till konkreta exempel från Volvo Cars och Sandvik Coromant