Agile General Business Upphandling

Effektstyrd upphandling och Agila kontrakt


6 mars, 2018 11:35 - 12:05

Bookmark and Share

Mia Kolmodin

MIA KOLMODIN, DANDY PEOPLE Beställ på rätt nivå för Agil upphandling med Agila kontrakt.
Vi behöver planera för det okända för att kunna var Agila i lösningen. Mia Kolmodin visar oss poängen med att beställa på effekt och behov istället för lösning, och delar med sig av processen för hur man beställer på rätt nivå för att möjliggöra en Agil leverans.