Affärsutveckling Innovation

Trenddriven affärsutveckling


6 mars, 2018 10:15 - 10:55

Bookmark and Share

Bobo af Ekenstam

BOBO AF EKENSTAM, OMVÄRLDSANALYTIKER ger exempel på trenddriven affärsutveckling som gör att verksamheten blir mindre sårbar för förändringar.
Bobo ger oss också en trendspaning med viss tyngdpunkt på digitala trender som kommer påverka verksamheter stort framöver.