Talare


Här presenterar vi alla inspirerande och kunskapsspridande talare. Klicka på den talare du vill läsa mer om.

Inspiratörer och kunskapsspridare

Talare på nästa EA-träff

Talare på nästa EA-träff

Read more

Vem skulle du vilja se här?

Vill du tala på EA-träffen?

Kontakta oss!