Talare


Här presenterar vi alla inspirerande och kunskapsspridande talare. Klicka på den talare du vill läsa mer om.

Inspiratörer och kunskapsspridare

Suss Björklund

Suss Björklund

Read more

Kommunikolog, Kommunikologcenter

Fredrik Tamm

Fredrik Tamm

Read more

VD och grundare av Doublecheck AB

Annika Klyver

Annika Klyver

Read more

Verksamhetsarkitekt, IRM

Torbjörn Olsson

Torbjörn Olsson

Read more

Affärsutvecklare, IRM

Mattias Olsson

Mattias Olsson

Read more

Biträdande Enhetschef, Utbildningsförvaltningen Stockholms stad

Vill du tala på EA-träffen?

Kontakta oss!