Talare


Här presenterar vi alla inspirerande och kunskapsspridande talare. Klicka på den talare du vill läsa mer om.

Inspiratörer och kunskapsspridare

Suss Björklund

Suss Björklund

Read more

Kommunikolog, Kommunikologcenter Sjöstaden

Annika Klyver

Annika Klyver

Read more

Verksamhetsarkitekt, IRM

Torbjörn Olsson

Torbjörn Olsson

Read more

Affärsutvecklare, IRM

Vill du tala på EA-träffen?

Kontakta oss!