Program Workshop

I anslutning till EA-träffen brukar någon av talarna bjuda in till ett fördjupande seminarium inom sitt ämne. I vår är det Gerry McGoverns tur.

xxx

Creating 

 

xxx